Styret i Nidaros IBK

Leder Terje Nervik
Nestleder Stilling ledig
Sekretær Marius R. Aurstad
Styremedlem Camilla Svendgård
Styremedlem Jan Rune Herheim
Styremedlem Ann Katrin Bergli
Styremedlem John Moen

Verv i Nidaros IBK

Dommeransvarlig Stilling ledig
Webmaster Stilling ledig
Journalist Stilling ledig
Regnskapsfører Terje Nervik
Festkomité Stilling ledig

Treneransvarlig(e)

H1 Terje Nervik
H2 Terje Nervik
H3 Marius R. Aurstad
D1 Camilla Svendgård
D2 Camilla Svendgård

Adresser, tlf nr og slikt finner dere under hvert enkelt lag.


Instrukser for verv

Leder:

 • Se til at nødvendige oppgaver blir gjort.
 • Klubbens kontaktperson utad.
 • Administrere arbeidsoppgaver i styret.
 • Ansvaret for signering av overgangsskjemaer.
 • Hente post
 • Betale regninger

Nestleder:

 • Bistå leder
 • Sende ut nyhetsbrev en gang i måneden


Sekretær:

 • Kalle inn til styremøter
 • Holde saksliste
 • Skrive og publisere referat 

Styremedlem (trener):

 • Informere om trenerkurs og inspirere klubbens spillere og trenere til å ta kurs
 • Ansvar for faglig oppdatering av våre trenere
 • Følge opp trenerne


Styremedlem (aldersbestemt):

 • Reklamere for Nidaros ved skolene i vårt nedslagsfelt ved skolestart
 • Legge til rette for hospitering
 • Følge opp trenerne på aldersbestemte lag 

Webmaster:

 • Oppdatere de sidene på nibk.com som ikke oppdateres automatisk
 • Legge ut nyheter, kampinformasjon og månedens spiller.
 • Ta lag-/spillerbilder og legge på nett
 • Lære opp trenere i bruk av websiden
 

Journalist:

 • Legge ut nyheter, kampinformasjon og intervjuer.
  • Ta lag-/spillerbilder og legge på nett.
 • Kontakt med media.
 • Sende ut pressemeldinger.
 

Dommeransvarlig:

 • Følge opp klubbens dommere
 • Informere om dommerkurs og jobbe for å få nok dommere i klubben
 • Holde dommersamling
 • Sørge for at klubbens dommere har nødvendig utstyr
 

Regnskapsfører:

 • Føre klubbens regnskap
 • Utarbeide forslag til budsjett i god tid før årsmøtet
 • Kreve inn treningsavgift
 

Festkomité:

 • Ansvar for at det arrangeres minst tre sosiale sammenkomster i løpet av sesongen
 • Fordele oppgaver til sosiale sammenkomster
 • Ta imot nye spillere
 

Trener:

 • Ansvar for at det skrives kampreferat fra lagets kamper
 • Oppdatere spillerliste
 • Publisere lagrelaterte nyheter på nibk.com
 • Møte forberedt på alle laget treninger
 • Holde minst tre spiller/foreldremøter i løpet av sesongen
 • Informere spillergruppa om treninger og kamper
 • Sende inn resultater til krets/forbund
 • Fylle ut kampskjema før kamp
 • Delta på møter med lagets tillitsperson
 

Oppmann:

 • Sørge for at laget har nødvendig utstyr
 • Holde kontroll på lagets utstyr
 • Bistå treneren
 • Passe på at alle spillere har løst lisens og er spilleberettiget
 • Ta i mot dommere til kamp
 • Betale dommere
 • Skaffe dommere til treningskamper
 

Tillitsperson (en eller flere per lag)

 • Bindeledd mellom spillergruppa og trener
 • Ta imot nye spillere
 • Ha møte med trener ved behov. (minimun en gang per halvår samt i forkant av spillermøter)
 • Holde agenda til spillermøter
 

Materialforvalter (klubb)

 • Holde kontroll på klubbens eiendeler og fellesutstyr.
 • Kjøpe inn utstyr.
 • Passe på at alt utstyret leveres inn etter sesongslutt.
 • Sørge for at lagene har utstyr, baller etc.
 

Dugnadsansvarlig:

 • Fordele dugnader mellom lagene
 • Holde oversikt over hvem som deltar på dugnader
 

Valgkomité:

 • Komme med innstilling til styre og andre verv i god tid før årsmøte
 

Arrangementskomité (en fra hvert lag):

 • Fordele oppgaver til klubbens sportslige arrangementer
 • Sørge for at reklame om elitekamper kommer ut
Velkommen til våre nettsider
Har DU lyst til å spille innebandy?
Nidaros IBK har guttelag, jentelag, juniorlag og seniorlag.
Klikk her for mer informasjon.

Våre sponsorer

Exel

Mercur, tøff inni, tøff utenpå

Unicon AS

Bygger'n, du kan stole på fagfolk

Bosch, Invented for lifre

SpareBank 1 Midt Norge

Neste kamper

Neste treninger

Stiftet 22.april 1992
Nidaros IBK
c/o Terje Nervik
Nygårdsv 1c
7037 Trondheim

nidaros@nibk.com

Konto: 0540.08.80664
Org.nr: 983 876 889

Cabo Sport
Her får vi kjøpt treningsdrakten til klubben (550 kr), og får i tillegg gode priser på køller og annet utstyr.
Kart - Webside

www.nibk.com