Referat fra årsmøte

Årsmøtet ble avholdt fredag 5.juni i Nygårdsv 1c. Tilstede var Terje Nervik, Camilla Svendgård og Marius R Aurstad fra styret, samt ca 30 av klubbens medlemmer.

Saker:
1) Velge dirigent
Terje Nervik

2) Velge sekretær
Marius R Aurstad

3) Godkjenne innkalling
Lagt ut på hjemmeside og varslet per SMS. Godkjent

4) Gjennomgå regnskap for 2007-2008
Gjennomgått uten kommentarer

5) Gjennomgå regnskap for 2008-2009
Gjennomgått uten kommentarer

6) Bestemme avgifter for sesongen 2009-2010
Følgende avgifter ble vedtatt:
Treningsavgift elite: 2250,-.
Treningsavgift 1.div herrer: 2000,-
Treningsavgift 1.div damer: 1750,-
Treningsavgift 2./3.div herrer: 1500,-
Dugnadsavgift Elite: 15timer (1500,-)
Dugnadsavgift 1.div: 10timer (1000,-)
Dugnadsavgift 2./3.div: 5timer (500,-)

Dugnadsavgiften jobbes inn av den enkelte. Dersom det ikke jobbes nok timer må differansen betales (100 kr/time). Dugnadsjobbing ut over kravet går til spillerens lag.

7) Godkjenne budsjett for 2009-2010
Godkjent uten kommentarer

8) Behandle innkomne forslag
Ingen forslag å behandle

9) Valg
Følgende styre ble valgt:
Leder: Terje Nervik
Nestleder: Marius R Aurstad
1.styremedlem: Jan Rune Herheim
2.styremedlem: Camilla Svendgård
3.styremedlem: Ann Katrin Moen
4.styremedlem: John Moen

I tillegg får styret ansvar med å få på plass komiteer skal ha ansvar for arrangement under elitekampene. Komiteene rapporterer direkte til styret.

10) Infosaker
- Sponsoravtale: Avtalen med Globall Sport går ut. Etter noe diskusjon rundt mulige alternativer ble det bestemt at vi ønsker å fremforhandle en ny avtale med Globall Sport.

- Målsetning / aldersbestemt
Styret ønsker en avklaring på hvilken retning klubben skal gå. Ulike alternativer ble diskutert. Konklusjonen ble at med to lag i eliteserien er det ikke ressurser i klubben til å samtidig ha en forsvarlig satsing på å bygge opp en aldersbestemt avdeling. Styret vil derfor gå i dialog med et (eller flere) av byens etablerte idrettslag angående samarbeid. I første omgang ønskes et samarbeid i form av at spillere fra Nidaros bidrar som trenere på aldersbestemte lag i en samarbeidsklubb. Fra og med jr/sr-alder tar Nidaros over ansvaret for trenings- og kamptilbud.

Marius R Aurstad - 08.06.2009
Velkommen til våre nettsider
Har DU lyst til å spille innebandy?
Nidaros IBK har guttelag, jentelag, juniorlag og seniorlag.
Klikk her for mer informasjon.

Våre sponsorer

Exel

Mercur, tøff inni, tøff utenpå

Unicon AS

Bygger'n, du kan stole på fagfolk

Bosch, Invented for lifre

SpareBank 1 Midt Norge

Neste kamper

Neste treninger

Stiftet 22.april 1992
Nidaros IBK
c/o Terje Nervik
Nygårdsv 1c
7037 Trondheim

nidaros@nibk.com

Konto: 0540.08.80664
Org.nr: 983 876 889

Cabo Sport
Her får vi kjøpt treningsdrakten til klubben (550 kr), og får i tillegg gode priser på køller og annet utstyr.
Kart - Webside

www.nibk.com